Find Fodfæste

Contact us

Find Fodfæste

Contact us

Teolog og storyteller

Vision og livsfilosofi

Jeg brænder for at mennesker må finde indre ro, fodfæste og øget arbejds- og livsglæde.

Min livsfilosofi er, at vi som mennesker ikke bare er kastet tilfældigt ind i verden, men er sat i verden med et formål. At kende sig selv og sin grundfortælling giver større overskud og livsglæde. Livet handler ikke kun om, hvad vi præsterer, men om hvem vi er, om at stå ved sig selv og turde handle ud fra sine værdier.

Jeg arbejder med at formidle de eksistentielle indsigter, der ligger i vores grundfortælling og underviser i åndelige praksis, der findes i den kristne tradition.

Baggrund og virke

Min personlige fortælling danner klangbund for mit virke. Mit liv har været en lang rejse mod at blive mig selv og finde fodfæste i livet. Siden jeg var ung har jeg kunnet spejle mig i de bibelske fortællinger, og inspireret af den eksistentielle og universelle visdom, der ligger i og bag ord og hændelser. Uanset om man er troende eller ej.

Gennem tyve år har jeg arbejdet med formidling af bibelsk visdom og med at udfolde den spiritualitet og åndelige praksis, der ligger i den kristne tradition. Jeg arbejder nu som selvstændig med at holde kurser på aftenskoler, foreninger og i erhvervslivet. Jeg holder retræter og giver personlig coaching.

Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har arbejdet i otte år i Den Centralafrikanske Republik. Ud over stor selvindsigt, fik jeg forståelse for andre kulturer og opdagede, hvor betingede og begrænsede vi i Vesten er i vores syn på verden.

Da jeg kom hjem fra Afrika tog jeg uddannelsen som teolog ved Københavns Universitet. Jeg har arbejdet som som præst i Vestre Fængsel og seks år i Folkekirken, hvilket har givet mig god erfaring i at møde mennesker i mange forskellige livssituationer. I tre korte perioder har jeg undervist præster i Cameroun i at ledsage andre på livets og troens vej samt undervist i sjælesorg og meditation i Myanmar og Sydindien.

Jeg er desuden uddannet instruktør i mindfulness og underviser i yoga.

Adresse

Lene Skovmark

Damhus Boulevard 110 B

2610 Rødovre

CVR: 35748423